Andreas Lindström (Pastor i Helsingborg, tidigare pastor i Skorpeds Baptistkyrka) Sång och musik. Kyrkkaffe