Lennart Eriksson & Janne Berggren berättar om Rumänienarbetet