Robert Åkerlund

Textläsning: Leena Söderlund och Margita Hägglund

Musik: Börje Svensson