Hans Eriksson Yttersel. ”Svälten i Anundsjö vintern 1867-1868”. Bertil Sjödin sång o musik, servering