Komminister Zandra Zinner sjunger och berättar om sitt val av yrke, studietiden och församlingstjänst. För musik svarar Bertil Sjödin.