Kyrkoherde Per Pärsman. Har kyrkan någon framtid Sång Sten Lundin