Talare: Urban och Carina Ringbäck

Mötet  sänds även digitalt.

Se Svedjeholmskyrkans hemsida.