Talare: Urban och Carina Ringbäck

Mötet sänds även digitalt.