Scouternas val

Från Åk 2.

För mer info se: scout elim.nu