Predikan: Börje Dahlqvist.

Sång och musik: Mirjam Jansson, Livia Edblad-Östman