Nisse Martinsson

Sång o musik: Ellen o Nisse Martinsson
Musik: Bittan Wikström

Församlingsmöte efter gudstjänsten