Predikan Sten Lundin

Sång & musik: EYC sjunger och berättar om Rumänienresan
Kollektgång insamling till församlingskassa
Förbön | Servering