”Trons kraft”

Predikan Robert Åkerlund
Sång o musik Inger o Lars Österlund. Linda och Niclas Lundin.
Enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten

Anmälan till info@elim.nu senast lördag kl 12.00. Kom senast 10.55 som anmäld.
Sen släpps övriga oanmälda in i mån av plats.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.