”Var inte rädd. Tro bara!”

Predikan Robert Åkerlund.

Sång o musik Lydia Åkerlund.

Äventyrslandet alla barn 4-10 år.

Efter live-sändningens slut en stund av förbön, vittnesbörd och tillbedjan.

Anmälan till info@elim.nu senast lördag 12.00. Vid fler än 40 anmälda gudstjänst också kl.12.30.

Gudstjänsten sänds via Elimkyrkans Youtube-kanal.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.