Predikan

Sång och musik

Kyrkkaffe utomhus vid fint väder

50 personer på anvisade sittplatser. Om det blir fler än 50 gör vi gärna ytterligare en gudstjänst. Stanna hemma om du har symptom. Tvätta händerna. Håll avstånd.

Gudstjänsten sänds även på Elimkyrkans youtubekanal