Elim första söndagen 2022

”Guds hus”.

Predikan Carl Lindahl

Sång o musik

Lydia Åkerlund & Maria Wikman

Förbön o kyrkkaffe.

Välkommen!