Predikan Gitten Öholm
Sång o musik Bittan Wikström
Bön o Förbön. Kyrkkaffe.