Predikan Margaretha Eidenvall

Tema: ”Herren är min herde”

Sång o musik Margita o Mikael Hägglund m.fl.
Bön o Förbön. Kyrkkaffe.

Församlingsmöte efter kyrkkaffe.

Välkommen!