Predikan Eva Larsmark Tema: ”Ett bönebarn med bönebarn”

Sång o musik Gospellinjen från Mellansels folkhögskola
Bön o Förbön. Kyrkkaffe. Barnkyrkan.