”Tro och liv” predikan Robert Åkerlund

Sång o musik Sara o Jonas Rindeskog, Niclaz Adolphsson
Orgel Anna-Karin Adolphsson
Nattvard Förbön Kyrkkaffe