Gudstjänst Robert Åkerlund & Församlingsrådet Sång Ann-Cathrine Berggren. Förbön. Kyrkkaffe