Robert Åkerlund. Sång o musik Mikael Hägglund m.fl. Dop, Förbön Kyrkkaffe. Kort församlingsmöte efter kyrkkaffet