Gudstjänst ”Du är älskad som du är”

Lars Eidenvall

Sång o musik: Pernilla & Stefan Wikman

Sänds på Elimkyrkans Youtubekanal

Ingen samling i kyrkan enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.