Predikan:Robert Åkerlund

Sång och Musik: Manskvartetten

Sänds på Elimkyrkans Youtubekanal