Samling på Elim, ta varma kläder!

För dig som är 10-13 år (åk 4-7) Välkommen att komma och prova på!