Julfest som terminsavslutning för barn och ungdomsverksamheten