Familjegudstjänst för stora och små där de brukar bjudas på sång och musik, en hemlig gäst, drama, tävlingar mm.