Ingemar Helmner Lovsång Olow Sjöblom. Arr. Kyrkorna i Ö-vik