Marco Strömberg berättar om arbetet med Focus Business School

Om Focus Business School

Arbetet med Focus Business School startades  2008  i Yangon, Burma/Myanmar, av Marco Strömberg. Marco Strömberg har varit missionär i Asien och är civilekonom med inriktning mot små och medelstora företag.

Focus Business School är en kurs i entreprenörskap baserat på kristna värderingar.

Kursen består av 48 lektioner som sträcker sig från hur man bättre hanterar sin personliga ekonomi till hur man förbereder och driver ett företag, samt hur man lever med bibliska värderingar och etik i näringslivet.

Undervisningen är enkel och praktisk. Den är speciellt anpassad till de som ännu inte startat ett företag. Bland de som redan har ett företag vid kursstart berättar många om att deras företag har utvecklats på ett märkbart sätt efter att de gått kursen. Vi verkar för en ekonomisk utveckling hos enskilda människor och samhällen.

Vi vill skapa förutsättningar för självförsörjning, ekonomisk utveckling, arbetsskapande och samhällsengagemang där det tidigare varit fattigdom. Många gånger utrustar vi tidigare biståndstagare till att bli entreprenörer.

Vi riktar oss i synnerhet till grupper med låga inkomster och sociala utmaningar.

Vi driver Focus Business School i Sverige för att vara ett stöd i att utveckla en ny generation av företagare i vårt land.

Entreprenörer med ett positivt driv, god etik och moral behövs i näringslivet som skapar större ekonomiska resurser och arbetstillfällen regionalt.

Vi tränar lokala företagare som lärare att driva FBS som i sin tur sprider kursen vidare till andra platser och länder.

Home