OBS tid Nattvardsgudstjänst Robert Åkerlund Sång lovsång Margita & Mikael Hägglund Förbön. Servering