Predikan Lina Stav

Lovsång Lydia Åkerlund

Övriga medverkande: Linda Fahlén.

Nattvard.

Förbön.

Kyrkkaffe.

Ingen sändning av Gudstjänsten denna vecka.