Dophögtid i Elim. Robert Åkerlund. Lovsång, förbön Kyrkkaffe.