Robert Åkerlund, Anita o Örjan Bäckryd Lovsång o musik Kyrkkaffe