Relationskurs (två kvällar) Anmälan till info@elim.nu senast 13/11