Under seminariet talar Rebecka om hur vi som föräldrar, far- och morföräldrar och ledare kan ge Jesus till barnen. Vi samtalar utifrån bl.a. följande frågor:

Hur ser jag på min roll i min familj/barnverksamheten?
Hur kan vi hjälpa våra barn att lära känna och möta Jesus?
Hur kan kyrkan stötta familjer? Barn och unga?

Under seminariet serveras pizza-slice till självkostnadspris. Anmäl dig senast torsdag 22/3 till info@elim.nu eller till Pernilla på 0730-47 99 29