Del av ”Mer av dig”-serien: Intro till Andens gåvor och specifikt tungotalet. Obs ej nattvard!