”Öppna din dörr” Upp 3:20,

Robert Åkerlund, Tillbedjan Nattvard Stillhet Delgivning Kyrkkaffe

Välkomna!

Fråga till eftertanke o bön:
– Hur märker du att Jesus knackar på din dörr?