”Öppnade ögon” Ef 1:17-23, Sten Lundin, Tillbedjan, Nattvard, Delgivning, Förbön.

Kyrkkaffe.

Fråga till eftertanke o bön: Vad har/äger vi i Jesus?