Nära Faderns Hjärta 1 Johannes 4:16b-21. Tillbedjan Nattvard Delgivning Förbön

Välkomna!