Nu är det 1 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 150.

Psalm 150
1 Halleluja!
Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans höga himmel.
2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet.
3 Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
4 prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
5 prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
6 Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja!