Nu är det 10 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 141.

Psalm 141
1 En psalm av David.
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, lyssna på mig när jag ropar.
2 Låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer.
3 Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar.
4 Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka.
5 De rättfärdiga kan slå mig, i kärlek kan de tukta mig, men de gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud.
6, 7, 8 Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken, hos dig söker jag min tillflykt. Låt inte mitt liv gå till spillo!
9 Bevara mig för fällorna de lägger ut, för ogärningsmännens snaror.
10 Låt de gudlösa snärjas i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.