Nu är det 102 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 49.

Psalm 49
1 För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.
2 Hör detta, alla folk!
Lyssna, alla som bor i världen,
3 hög och låg,
rik som fattig.
4 Vist är mitt tal,
mina tankar är kloka.
5 Jag vill lyssna till visdomsord,
tyda min gåta vid lyrans klang.
6 Varför skulle jag frukta i olyckans tid,
då bedragares ondska omger mig?
7 De litar till sina ägodelar
och skryter med sin rikedom.
8 Men ingen kan köpa sig fri
och betala lösen till Gud.
9 Att köpa sig fri är dyrt,
man kan aldrig betala priset
10 för att få leva evigt
och inte läggas i graven.
11 Man ser att de visa dör,
med dåren och narren går de bort
och lämnar sin egendom åt andra.
12 Graven blir deras hem för evigt,
deras boning för alla tider,
fast de haft jordagods i sin ägo.
13 Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.
14 Så går det för dårarna
och för dem som lockas av deras tal:
15 likt får drivs de till dödsriket,
döden blir deras herde.
16 Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.
17 Oroa dig inte när någon blir rik
och välståndet växer i hans hus,
18 ty ingenting får han med sig i döden,
hans rikedom följer honom inte dit ner.
19 Fast han räknar sig som lycklig i livet
och prisas för att det gått honom väl,
20 går han ändå till sina fäder,
till dem som aldrig ser ljuset mer.
21 Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.