Nu är det 103 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 48.

Psalm 48
1 En sång, en psalm av Korachs ättlingar.
2 Stor är Herren, högt är han prisad
i vår Guds stad.
3 Skönt reser sig hans heliga berg,
en fröjd för hela jorden,
Sions berg, gudaberget,
den store konungens stad.
4 Gud bor i dess palats,
han har visat att han är vår tillflykt.
5 Kungarna slöt sig samman,
gemensamt ryckte de fram.
6 De såg, de häpnade,
de blev förskräckta och flydde.
7 Där greps de av bävan,
vånda som hos en födande kvinna,
8 som när östanvinden krossar
skeppen som seglar på Tarshish.
9 Det vi hört om fick vi se
i Herren Sebaots stad,
i vår Guds stad,
den som Gud har grundat för evigt.
10 Vi har besinnat din godhet, o Gud,
här i ditt tempel.
11 Liksom ditt namn, o Gud,
når ditt lov till jordens ändar.
Din hand skänker oss rätt och seger.
12 Sions berg gläder sig,
Juda städer jublar
över dina domslut.
13 Vandra runt Sion, gå omkring det,
räkna dess torn,
14 ge akt på dess vallar,
betrakta dess palats,
så att ni kan berätta för kommande släkten
15 att sådan är Gud,
vår Gud för tid och evighet.
Han skall leda oss.