Nu är det 104 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 47.

Psalm 47
1 För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.
2 Klappa händer, alla folk,
hylla Gud med jubelrop!
3 Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,
en stor konung över hela jorden.
4 Han lägger länderna under oss,
lägger folken under våra fötter.
5 Han väljer åt oss ett eget land,
hans älskade Jakobs stolthet.
6 Gud har dragit upp under jubelrop,
Herren vid hornens klang.
7 Spela och sjung till Guds ära!
Spela och sjung till vår konungs ära!
8 Ja, Gud är all världens konung,
sjung en sång till hans ära!
9 Gud är konung över folken,
Gud sitter på sin heliga tron.
1 0Folkens furstar samlas,
de är Abrahams Guds folk.
Jordens mäktiga tillhör Gud,
han är upphöjd över alla.