Nu är det 114 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 37.

Psalm 37
1 Av David.
Reta inte upp dig på de onda,
avundas inte dem som gör orätt!
2 De torkar snabbt som gräset
och vissnar bort som grönskan.
3 Förtrösta på Herren och gör det goda,
så får du bo i ditt land och leva trygg.
4 Ha din glädje i Herren,
han ger dig allt vad ditt hjärta begär.
5 Lägg ditt liv i Herrens hand.
Lita på honom, han kommer att handla.
6 Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,
din rättvisa sak som middagssolen.
7 Var stilla inför Herren, vänta på honom.
Reta dig inte på den som har framgång,
den som når sina onda syften.
8 Stilla din harm, låt din vrede slockna,
reta inte upp dig, det leder bara till ont.
9 De som gör det onda skall drivas bort,
men de som hoppas på Herren får äga landet.
10 En kort tid, och den gudlöse är inte mer,
du letar där han fanns, och han är borta.
11 Men de ödmjuka får äga landet
och njuta en ostörd fred.
12 De gudlösa vill den rättfärdige ont,
och de visar tänderna mot honom.
13 Herren ler åt dem,
han ser att deras stund kommer.
14 De gudlösa drar sina svärd
och spänner sina bågar
för att fälla den fattige och förtryckte,
för att slakta den som handlar rätt.
15 Men svärdet tränger in i deras eget hjärta,
och deras bågar bryts sönder.
16 Bättre det lilla den rättfärdige har
än de gudlösas stora rikedom,
17 ty de gudlösas makt skall brytas,
men Herren stöder de rättfärdiga.
18 Herren tar sig an de frommas liv,
de behåller sin arvslott för alltid.
19 De drabbas inte när olyckan kommer,
när svälten råder äter de sig mätta.
20 Men de gudlösa går under,
och som i en glödande ugn
försvinner Herrens fiender,
försvinner som rök.
21 Den gudlöse lånar men betalar inte igen,
den rättfärdige är frikostig och givmild.
22 Ty de som Gud välsignat får äga landet,
men de han förbannat skall drivas bort.
23 Människans steg styrs av Herren,
han vill trygga hennes väg.
24 Snubblar hon faller hon inte omkull,
ty Herren håller hennes hand.
25 Ung har jag varit, gammal är jag,
men aldrig såg jag den rättfärdige övergiven
eller hans barn tigga om bröd.
26 Alltid lånar han frikostigt ut,
och hans barn blir välsignade.
27 Sky det onda och gör det goda,
så får du bo kvar för alltid.
28 Ty Herren älskar det rätta
och överger inte sina trogna.
Men syndarna skall förgöras för alltid
och de gudlösas barn drivas bort.
29 De rättfärdiga skall äga landet
och bo där för alltid.
30 Den rättfärdiges mun talar vist
och hans tunga säger det rätta.
31 Han bär sin Guds lag i hjärtat,
han går utan att vackla.
32 Den gudlöse spejar på den rättfärdige
och söker tillfälle att döda honom.
33 Herren ger honom inte i den gudlöses våld
och låter honom inte bli fälld i rätten.
34 Hoppas på Herren och följ hans väg!
Han skall upphöja dig, du skall äga landet,
när de gudlösa drivs bort får du se på.
35 Jag såg en gudlös i hans kraft,
han stod hög som en ceder på Libanon.
36 Jag gick förbi och han var borta,
jag sökte honom och han fanns inte mer.
37 Ge akt på den fromme, se på den redbare,
fridens man har en framtid,
38 men syndarna går alla under,
de gudlösa berövas sin framtid.
39 De rättfärdigas räddning kommer från Herren,
han är deras värn i nödens tid.
40 Herren hjälper och befriar dem,
befriar dem från de gudlösa,
räddar dem när de flyr till honom.