Nu är det 115 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 36.

Psalm 36
1 För körledaren. Av Herrens tjänare David.
2 Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta,
hos honom finns ingen fruktan för Gud.
3 Synden smickrar honom till att tro
att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd.
4 Hans ord är ondska och svek,
åt insikt och godhet vänder han ryggen.
5 Han ligger på sin bädd och smider onda planer,
han har slagit in på orätt väg,
han skyr inte något ont.
6 Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
7 Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
8 Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
9 De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
10 Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
11 Låt din nåd aldrig vika från de dina,
din rättfärdighet aldrig från de redbara.
12 Låt inte de stolta trampa ner mig,
låt inte de onda driva bort mig.
13 Där ligger de, ogärningsmännen,
slagna, reser sig aldrig.