Nu är det 12 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 139.

Psalm 139
1
För körledaren. Av David, en psalm.
Herre, du rannsakar mig och känner mig.
2
Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
3
Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
4
Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.
5
Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
6
Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.
7
Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?
8
Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
9
Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
10
skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.
11
Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
12
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.
13
Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.
14
Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
15
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
16
Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
17
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
18
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.
19
Döda de onda, Gud!
Låt mördarna försvinna,
20
de som trotsar dig med sina ränker
och fåfängt höjer sin röst mot dig.
21
Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre,
och avsky dem som reser sig mot dig?
22
Jag hatar dem med glödande hat,
mina fiender har de blivit.
23
Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
24
se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.