Nu är det 121 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 30.

Psalm 30
1 En psalm, en sång vid tempelinvigningen. Av David.
2 Jag vill lovsjunga dig, Herre,
ty du drog mig upp ur djupet
och lät inte mina fiender triumfera.
3 Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.
4 Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du räddade mig från graven.
5 Sjung Herrens lov, ni hans trogna,
prisa hans heliga namn!
6 Ofärd är i hans vrede,
men i hans nåd är liv.
Om kvällen är gråten min gäst
men om morgonen jublet.
7 När det gick mig väl tänkte jag:
Jag skall alltid stå trygg.
8 Herre, i din nåd ställde du mig på fasta berget.
Men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.
9 Till dig, Herre, ropade jag,
Herren bad jag om förskoning.
10 Vad har du för vinst av min död,
av att jag sänks i graven?
Kan mullen prisa dig?
Kan den förkunna din trofasthet?

11 Lyssna, Herre, skona mig,
Herre, bli min hjälpare!
12 Du vände min dödsklagan i dans,
du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje.
13 Därför skall jag sjunga ditt lov
och aldrig tystna.
Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.