Nu är det 122 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 29.

Psalm 29
1 En psalm av David.
Ära Herren, ni gudasöner,
ära Herrens majestät,
2 ära Herrens höga namn,
fall ner inför Herren i helig skrud!
3 Herrens röst över vattnen!
Ärans Gud dundrar,
Herren hörs över de stora vattnen.
4 Herrens röst i sin kraft,
Herrens röst i sin prakt,
5 Herrens röst knäcker cedrarna,
Herren knäcker Libanons cedrar.
6 Han får Libanon att hoppa som en kalv,
Sirjons berg som en vildoxe.
7 Herrens röst slår blixtar,
8 Herrens röst får öknen att skälva,
Herren får Kadeshöknen att skälva.
9 Herrens röst skrämmer hindarna att kalva,
lämnar träden nakna.
Allt i hans tempel ropar: ”Ära!”
10 Herren tronar ovan himmelshavet,
Herren tronar som konung för evigt.
11 Herren ger styrka åt sitt folk.
Herren välsignar sitt folk med fred.