Nu är det 123 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 28.

Psalm 28
1 Av David.
Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum!
Svara mig inte med tystnad,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
2 Hör hur jag bönfaller dig,
hur jag ropar till dig om hjälp
och sträcker mina händer mot ditt tempel,
mot det allra heligaste.
3 Släpa inte bort mig
med gudlösa och ogärningsmän.
De säger sig vilja väl
men har ont i sinnet.
4 Löna dem för vad de gjort,
för deras onda dåd!
Löna dem för deras handlingar,
låt deras gärningar drabba dem!
5 De ger inte akt på Herrens verk,
på allt vad han har gjort.
Han skall riva ner dem,
inte bygga upp dem.
6 Lovad vare Herren,
ty han har hört min bön.
7 Herren är min styrka, min sköld,
på honom förtröstar jag.
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,
hela min varelse tackar honom.
8 Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.
9 Rädda ditt folk
och välsigna din egendom.
Var deras herde, bär dem för evigt.